Waarom heb ik het nodig?

Je wilt een stagiair de kans geven bij je bedrijf stage te lopen. Dan doe je er goed aan de stagiair eerst een Stageovereenkomst te laten tekenen. Daarmee maakt je duidelijk dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en wordt duidelijk wat de rechten en plichten zijn tussen de stagiair, de stageverlener en het eventuele opleidingsinstituut. Bij een stage moet het namelijk gaan om het opdoen van ervaring (als onderdeel van een opleiding), en niet op het leveren van productief werk.


Belangrijke aandachtspunten

  • Zorg ervoor dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband. De stagiair verricht geen arbeid, maar is er met een duidelijk leerdoel. Wil je dat de stagiair werkzaamheden gaat verrichten, dan kun je hem wellicht beter een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden.
  • Als de stagiair stage loopt in verband met zijn opleiding, is het niet vanzelfsprekend dat het opleidingsinstituut voor hem een (aansprakelijkheids)verzekering afsluit. Maak hierover goede afspraken met het onderwijsinstituut.
  • Je bent als stageverlener niet verplicht een stagevergoeding te geven, maar het is wel gebruikelijk. Kijk ook de cao hierop na. Je kunt er ook voor kiezen alleen een reiskosten-, onkosten- of kilometervergoeding geven. Dat telt niet als loon, dus je hoeft daarover geen belasting te betalen.

Hulp van een advocaat als:

  • Je vragen hebt over het aangaan van een stageovereenkomst of een dienstverband
  • Je een stageovereenkomst wenst op te laten stellen
  • Je een stageovereenkomst wenst na te laten kijken

Verder advies

Een Stageovereenkomst moet worden onderscheiden van een arbeidsovereenkomst. De grens tussen deze overeenkomsten is echter een vloeiende. Het is daarom van belang om goed op papier vast te leggen dat je de stagiair een stageplek geeft, en geen arbeidsplaats. Het opdoen van kennis en ervaring in het kader van het volgen van een opleiding moet dan ook centraal staan en niet de productie. Indien een stagiair wordt aangemerkt als een werknemer moet je als werkgever alsnog het minimumloon en vakantiebijslag betalen. Bovendien verkrijgt de stagiair recht op ontslagbescherming en geldt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Heb je nog vragen, of wil je de overeenkomst op maat laten maken door onze juristen, dan kun je ons gerust bellen.


Direct starten