Waarom heb ik het nodig?

In een Samenwerkingsovereenkomst legt u met uw samenwerkingspartner(s) de afspraken vast over hoe u onderling met elkaar zullen samenwerken aan een bepaald project of doel. Voor sommige subsidies is de Samenwerkingsovereenkomst zelfs verplicht. In deze overeenkomst legt u de afspraken vast over winst en verlies, aansprakelijkheid en wat te doen bij eventuele conflicten. Met deze Samenwerkingsovereenkomst heeft u binnen enkele minuten een overeenkomst die past bij uw specifieke samenwerking.

Belangrijke aandachtspunten

  • Een “zuivere” samenwerkingsovereenkomst is nergens in de wet genoemd, er zijn dus geen dwingende regels op van toepassing. Het is dus belangrijk dat u goed nadenkt over de afspraken die u wilt maken met uw samenwerkingspartner.
  • Deze Samenwerkingsovereenkomst geeft de belangrijkste bepalingen over de samenwerking en vormt daarmee een goede basis voor de afspraken die u wilt maken.
  • Als u de samenwerking aangaat in het kader van een subsidie, dan wordt in deze Samenwerkingsovereenkomst de optie gegeven om bepalingen over de subsidie en penhouder (automatisch) op te nemen.

Verder advies

Een Samenwerkingsovereenkomst is een goede manier voor samenwerkingspartners om hun visie over de samenwerking en de wijze waarmee zij het gezamenlijke doel willen bereiken in vast te leggen. Door het ontbreken van wettelijke regels is het in principe mogelijk om vrijwel alles in deze overeenkomst overeen te komen. De overeenkomst wordt dan echt belangrijk, als zich een onvoorziene gebeurtenis voordoet, of wanneer de samenwerkingspartner teleurstelt en zich niet aan de afspraken kan houden. Heeft u nog vragen, of wilt u de overeenkomst op maat laten maken door onze juristen, dan kunt u ons gerust bellen.


Direct starten