Waarom heb ik het nodig?

Als de werknemer zelf ontslag neemt of ontslagen wordt kan hij aan de werkgever om een getuigschrift vragen. Met dat getuigschrift kan de werknemer aantonen dat hij of zij voor een werkgever werkzaam is geweest. De werkgever is wettelijk verplicht om aan een werknemer, op zijn of haar verzoek, een getuigschrift te verstrekken. Wil je een getuigschrift opstellen dan dient deze wel te voldoen aan wettelijke vereisten.


Belangrijke aandachtspunten

  • In een getuigschrift wordt onder meer opgenomen welke werkzaamheden de werknemer heeft verricht en hoe lang het dienstverband heeft geduurd.
  • Je mag alleen een passage over het functioneren van de werknemer opnemen, als de werknemer hier zelf om heeft gevraagd.

Verder advies

De werknemer mag, zeker indien deze een positieve inhoud wenst, zelf een concept schrijven. Ons document is dan ook bruikbaar voor zowel een werkgever als een werknemer. Heb je nog vragen, of wil je het getuigschrift op maat laten maken door onze juristen, dan kun je ons gerust bellen.


Direct starten