Waarom heb ik het nodig?

Een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt vaak gekozen als er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan vooraf is gegaan. Je bent dan overtuigd van de kwaliteiten van de werknemer en de toegevoegde waarde voor je bedrijf. Onbepaalde tijd betekent dat de einddatum niet vastligt en dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden beëindigd door opzegging van partijen.


Belangrijke aandachtspunten

  • Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden als: er al drie keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten en/of de werknemer 2 jaar in dienst is (deze ‘keten’ wordt pas onderbroken als de werknemer meer dan 6 maanden niet in dienst is geweest).
  • Als je een medewerker nodig hebt voor werkzaamheden waar een einddatum aan vast zit, zoals voor een project, vervanging voor ziekte/zwangerschapsverlof of seizoensgebonden werk, dan kun je wellicht beter kiezen voor een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
  • Je kunt als werkgever afwijken van de wettelijke opzegtermijn, maar let er op dat er aanvullende regels zijn die afhangen van hoe lang de werknemer in dienst is geweest. Je hebt ook toestemming van het UWV nodig.

Hulp van een advocaat als:

  • Je problemen hebt met ontslag
  • Je een tijdelijk contract wilt aangaan met een aandeelhouder
  • Je een tijdelijk contract wilt aangaan met een werknemer die in het buitenland werkt
  • Er sprake is van het Auteursrecht, Merkenrecht en/of Octrooirecht
  • Je een arbeidsovereenkomst wilt laten opstellen door een advocaat
  • Je een arbeidsovereenkomst wilt laten nakijken door een advocaat


Verder advies

Je kunt het beste kiezen voor een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, als je de werknemer in vaste dienst wilt nemen. Zowel de werknemer als de werkgever hebben hierdoor meer zekerheden, maar het opzeggen van de overeenkomst/ontslaan van de werknemer gaan dan niet zomaar. Conflicten die vaak voorkomen, gaan vaak over of een overeenkomst voor bepaalde tijd vanzelf een overeenkomst voor onbepaalde tijd is geworden, of over het ontslaan van een werknemer. Heb je nog vragen, of wil je de overeenkomst op maat laten maken door onze juristen, dan kun je ons gerust bellen.


Direct starten